VAKKUNDIGE INSTALLATIE SPEELTOESTELLEN

Speeltoestellen zijn alleen veilig als ze veilig zijn geïnstalleerd. Het is van groot belang dat montage en installatie van een speeltoestel vakkundig wordt uitgevoerd. Daarom werken onze monteurs volgens de montage- en installatiehandleidingen van de leveranciers. Na installatie door Repcon staat niets het speelplezier van kinderen in de weg.
Repcon heeft gecertificeerde monteurs in dienst die veel ervaring hebben in het plaatsen van speeltoestellen. Daarnaast krijgen de monteurs jaarlijks bijscholing in de laatst geldende veiligheidsnormen voor speeltoestellen. Zo dragen zij bij aan een veilige speelomgeving op uw terrein.
MONTAGE, DEMONTAGE EN INSTALLATIE
Repcon monteert en installeert niet alleen nieuwe speeltoestellen, we kunnen ook het demonteren en verplaatsen van bestaande toestellen verzorgen. We hebben jarenlange ervaring in het installeren van speeltoestellen en voeren deze werkzaamheden gedegen uit. Daarnaast zorgen goede contacten met de leveranciers voor een efficiënte werkwijze.
BEGELEIDING BIJ ZELFSTANDIG INSTALLEREN
We kunnen u ook begeleiden bij het zelf uitvoeren van montage- en installatiewerkzaamheden. Onze monteurs zijn goed in staat de volgorde van de verschillende werkzaamheden te overzien, eventuele problemen aan te kaarten en u de juiste begeleiding te geven. Hierna kunt u zelfstandig de montage en installatie van speeltoestellen uitvoeren.
EISEN VEILIGE INSTALLATIE
De leverancier/fabrikant geeft bij toestellen aan wat de eisen voor veilige installatie zijn. Daarbij staat bijvoorbeeld aangegeven aan welke afmetingen het toestel moet voldoen, hoeveel ruimte er om het toestel moet zijn en welke valdempende veiligheidsondergrond geschikt is. Iedere leverancier moet daarnaast een veiligheidscertificaat afgeven bij elk speeltoestel.

WILT U MEER WETEN OVER VAKKUNDIGE INSTALLATIE VAN SPEELTOESTELLEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Veilig spelen, bewegen en vallen is voor kinderen van groot belang. Met onze grondige inspecties brengen we tijdig gebreken aan speeltoestellen aan het licht.
Kinderen houden van avontuur en uitdaging in hun spel. Voorkom onveilige situaties bij kinderen door periodiek onderhoud en reparatie van speeltoestellen.
Klimmen, klauteren en glijden: kinderen spelen graag en zoeken daarmee hun grenzen op. Laat u adviseren over het creëren en behouden van een veilige speelomgeving.