INSPECTIE SPEELTOESTELLEN:
VEILIGHEID STAAT VOOROP

Een speelplek moet avontuurlijk, uitdagend en vooral veilig zijn. Ons inspectiebureau inspecteert jaarlijks duizenden speeltoestellen en ondergronden om gebreken tijdig te te signaleren. Hiermee ondersteunen we beheerders om het speelplezier en de veiligheid van kinderen voor langere tijd te garanderen.

Als beheerder bent u volgens het Warenwetbesluit namelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle speeltoestellen goed geïnstalleerd zijn en dat de toestellen tijdens uw gehele beheerperiode veilig blijven. Repcon staat u daarin vakkundig bij met verschillende inspectiemomenten door het jaar heen.

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Hoe zit het precies met deze verplichtingen rondom de veiligheid van speeltoestellen? Deze zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) waar iedereen, van producent tot beheerder van speeltoestellen, zich aan moet houden. In het warenwetbesluit staat een verwijzing naar de Europese normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden). Als een toestel voldoet aan die normen, wordt er vermoed dat het toestel veilig is en daarmee aan het WAS voldoet. De beheerder (eigenaar van de grond waarop het toestel is geplaatst) is verantwoordelijk voor het veilig houden van speeltoestellen.

TYPE INSPECTIE SPEELTOESTELLEN

Repcon voert in opdracht inspecties uit aan speeltoestellen, funderingen en ondergronden.
Daarin maken we onderscheid in verschillende type inspecties:

VEILIGHEIDSINSPECTIE/JAARLIJKSE HOOFDINSPECTIE

De jaarlijkse hoofdinspectie is er om het veiligheidsniveau van de speelvoorziening vast te stellen. Dit doen we door te controleren op naleving van de Europese norm NEN-EN 1176. Daarnaast verzorgen we de inspectie van toestellen die een eenmalige certificering hebben ondergaan door een AKI, een aangewezen keuringsinstantie conform het WAS.

Ons inspectiebureau besteedt aandacht aan bodemvrijheid, oppervlakte-afwerking, blootliggende funderingen, scherpe randen, ontbrekende onderdelen en overmatige slijtage van bewegende onderdelen. Ook kijken we naar bevindingen die zijn ontstaan door weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en naar eventuele veranderingen in het veiligheidsniveau van de speeltoestellen door uitgevoerde reparaties of toegevoegde/vervangen onderdelen. We documenteren dit goed: tijdens de inspectie werken onze inspecteurs in Playmapping of in uw eigen beheersysteem.

FUNCTIONELE INSPECTIE

Een operationele of functionele inspectie is een inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het toestel te controleren. Ook hier besteden we aandacht aan bodemvrijheid, oppervlakte-afwerking, blootliggende funderingen, scherpe randen, ontbrekende onderdelen en overmatige slijtage van bewegende onderdelen. Daarnaast kijken we naar bevindingen die zijn ontstaan door weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en naar eventuele veranderingen in het veiligheidsniveau van de speeltoestellen door uitgevoerde reparaties of toegevoegde/vervangen onderdelen. We documenteren dit goed: tijdens de inspectie werken onze inspecteurs in Playmapping of in uw eigen beheersysteem. De norm adviseert deze inspectie minimaal eens per kwartaal uit te voeren.

VISUELE INSPECTIE

Tussen de veiligheidsinspectie en functionele inspectie door moet het toestel visueel worden geïnspecteerd. Deze visuele inspectie brengt acute gevaren in beeld die het gevolg kunnen zijn van vandalisme, (intensief) gebruik of weersomstandigheden. Denk aan defecte onderdelen of glasscherven. Het aantal visuele inspecties per jaar hangt af van de gebruiksintensiteit en wat de fabrikant aangeeft. De zichtbare gebreken van elk speeltoestel en ons heldere advies daarover rapporteren we via Playmapping of via uw eigen beheersysteem.

OPLEVERINGSINSPECTIE

Het is belangrijk dat een toestel correct wordt geplaatst. De leverancier levert standaard een veiligheidscertificaat, montagehandleiding en onderhoudsvoorschrift mee bij het speeltoestel. Daarnaast geeft hij aan wat voor valdempende ondergrond minimaal vereist is en aan welke afmeting het moet voldoen. Om onveilige situaties te voorkomen is het goed om een opleveringsinspectie uit te voeren. De inspectie-afdeling van Repcon inspecteert of een speeltoestel en ondergrond op de juiste wijze is geplaatst en gemonteerd.

UW GLIJBAAN, KLIMREK, SPEELTUIN OF ANDERE SPEELVOORZIENING LATEN INSPECTEREN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Repcon_spelen_op_klimrek
Kinderen houden van avontuur en uitdaging in hun spel. Voorkom onveilige situaties voor kinderen door periodiek onderhoud en reparatie van speeltoestellen.
Speeltoestellen zijn alleen veilig als ze veilig zijn geïnstalleerd. Onze gecertificeerde monteurs laten niets het speelplezier van kinderen in de weg staan.
Klimmen, klauteren en glijden: kinderen spelen graag en zoeken daarmee hun grenzen op. Laat u adviseren over het creëren en behouden van een veilige speelomgeving.