your servicepartner for playgrounds

Spelen betekent dat kinderen zich ontwikkelen. In hun spel zoeken ze vaak het avontuur én hun grenzen op. Om kinderen zorgeloos te laten spelen is het belangrijk dat ze dat veilig kunnen doen. Repcon maakt daarom werk van veilig spelen. We voeren vakkundig inspecties, onderhoud en reparaties uit aan speeltoestellen en speelgelegenheden.

Repcon is al sinds 1996 een onafhankelijk servicebedrijf met tal van diensten die helpen de veiligheid van speelplekken te behouden en de levensduur van speeltoestellen te verlengen. We zetten onze ruime ervaring onder meer in voor gemeenten, scholen, kinderdagverblijven, dierentuinen, campings en recreatieparken. In Nederland, België en Duitsland.

your servicepartner for playgrounds

Spelen betekent dat kinderen zich ontwikkelen. In hun spel zoeken ze vaak het avontuur én hun grenzen op. Om kinderen zorgeloos te laten spelen is het belangrijk dat ze dat veilig kunnen doen. Repcon maakt daarom werk van veilig spelen. We voeren vakkundig inspecties, onderhoud en reparaties uit aan speeltoestellen en speelgelegenheden.

Repcon is al sinds 1996 een onafhankelijk servicebedrijf met tal van diensten die helpen de veiligheid van speelplekken te behouden en de levensduur van speeltoestellen te verlengen. We zetten onze ruime ervaring onder meer in voor gemeenten, scholen, kinderdagverblijven, dierentuinen, campings en recreatieparken. In Nederland, België en Duitsland.

INSPECTIES, ONDERHOUD, REPARATIES EN …

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

Uitvoering van diverse inspecties (volgens NEN-EN 1176 en 1177)

Inspectie- en onderhoudsrapportage in Playmapping of in uw eigen beheersysteem

Uitvoering van onderhoud en reparaties

Montage en installatie van speeltoestellen

Levering van onderdelen voor reparaties in eigen beheer

Herinrichting en renovatie van speelgelegenheden

Aanleg en onderhoud van valondergronden

Begeleiding van personeel bij zelfstandig uitvoeren van onderhouds- en installatiewerkzaamheden

SPECIALIST IN SPEELVEILIGHEID

Nieuwe speeltoestellen moeten veilig zijn en beheerders moeten de toestellen veilig houden. Dat is kortgezegd wat in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) is opgenomen. In het WAS wordt verwezen naar Europese normen (NEN-EN 1176 en 1177) waarin de veiligheidseisen voor speeltoestellen en ondergronden staan beschreven. Repcon voert inspecties uit aan de hand van deze normen. Hierdoor zijn beheerders van speelvoorzieningen altijd verzekerd van een veilige speelomgeving. Daarnaast is onze kwaliteit onderschreven door de NVWA. Wij zijn aangemerkt als een erkend inspectiebedrijf voor speeltoestellen met een goed werkend en erkend zelfcontrolesysteem. Het aantal inspecties dat de NVWA uitvoert vermindert daardoor.

Certificering
Repcon werkt al jaren volgens de nieuwste richtlijnen, hierdoor hebben we besloten de “CO2-prestatieladder” te implementeren in de bedrijfsvoering. Wij vinden het als organisatie belangrijk onze verantwoording te nemen ook als het gaat om CO2 reductie. Dat je een gunningsvoordeel kunt behalen is 1, maar wij nemen onze maatschappelijke verantwoording. Met behulp van de CO2-prestatieladder worden de te nemen maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen.

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. bekijk onze vermelding op de website van SKAO inclusief het door ons behaalde certificaat.

Jaarverslagen en publicaties
Bekijk  via deze link de gerelateerde documenten van de CO2 Prestatieladder.

 

De wereld is in beweging
Niet alleen is dit te zien in de verandering van het klimaat, maar ook de visie van de samenleving over hoe we horen te leven is in verandering. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO2-uitstoot. Repcon vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen. Dat wij actief met deze ambitie bezig zijn, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie.

Intern benutten wij maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern besteden wij proactief aandacht aan de milieu- en duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Enkele voorbeelden hiervan zijn het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder samen met onze zusterorganisatie KOMPAN én het opstellen van ons Energiemeetplan.

 

WANNEER VEILIG SPELEN HOOFDZAAK IS

Vakbekwaamheid vinden wij een groot goed: daarom is Repcon VCA**, ISO9001 en KOMO gecertificeerd en beschikken onze inspecteurs over een Stichting Veilig Spelen-certificaat (SVS-certificaat). We zijn een erkend leerbedrijf voor meerdere opleidingen in groen en logistiek en leiden enthousiastelingen op in ons mooie speelveld.

WILT U OOK VERZEKERD ZIJN VAN EEN VEILIGE SPEELOMGEVING?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

REPCON MAAKT WERK VAN VEILIG SPELEN

CONTACT

Wilt u weten of Repcon iets voor ú kan betekenen, neem dan even contact met ons op.

tel. +31 (0) 88 678 01 00

POSTADRES:
Postbus 224
5300 AE ZALTBOMMEL

BEZOEKADRES:
Langestraat 37A
6624 AA Heerewaarden

KvK-nummer: 11058000
BTW nummer: 812701094B01

Rick:
+31 (0)6 30 37 44 55
rspalink@repcon.nl

Martine:
+31 (0)6 48 33 57 23
mvanleeuwen@repcon.nl