ADVIES VEILIGE SPEELOMGEVING

Kinderen spelen graag en zoeken daarmee hun grenzen op. Het dak van het speelhuisje kan zomaar een mooie glijbaan zijn of de struiken een ideale verstopplek. Zelf zien zij niet snel gevaren in hun spel. We moeten kinderen dan ook voornamelijk beschermen tegen risico’s die zij zelf niet kunnen inschatten. Door onze jarenlange ervaring in installatie, onderhoud, reparatie en inspectie kunnen wij u gedegen bijstaan bij het creëren van een veilige speelomgeving.

Repcon kan advies geven over:

  • Reparatie en aanpassing van speeltoestellen conform veiligheidsnormen
  • Meerjarenplanning voor onderhoud van speeltoestellen
  • Budgettering voor herinvestering
  • Herinrichting en renovatie van speelplaatsen
  • Aanleg en onderhoud van ondergronden
  • Begeleiding werknemers bij zelfstandig uitvoeren van onderhouds- en installatiewerkzaamheden

WE KUNNEN ER WEL OVER SCHRIJVEN, MAAR WE BESPREKEN HET NOG LIEVER PERSOONLIJK MET U. NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VOOR EEN AFSPRAAK!

Veilig spelen, bewegen en vallen is voor kinderen van groot belang. Met onze grondige inspecties brengen we tijdig gebreken aan speeltoestellen aan het licht.

Kinderen houden van avontuur en uitdaging in hun spel. Voorkom onveilige situaties bij kinderen door periodiek onderhoud en reparatie van speeltoestellen.

Speeltoestellen zijn alleen veilig als ze veilig zijn geïnstalleerd. Onze gecertificeerde monteurs laten niets het speelplezier van kinderen in de weg staan.